Ansøg om tilskud fra en ny foreningspulje hos DIF/DGI


Søg op 25.000 kr for lokale klubtiltag – søg op til 500.000 kr for breddere tiltag

DIF og DGI lancerer nu en fælles pulje på 45 mio. kr årligt, som skal fordeles til lokale tiltag til idrætsforeninger i hele landet.
Midler kommer fra de såkaldte spillehalsmidler eller automatmidler, som har til formål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.

Hvad kan jeres klub søge til?
Slutbrugerne af puljens midler er således danskere i og uden for foreningsidrætten, der kan få glæde af støttede aktiviteter og initiativer i de danske idrætsforeninger.
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår.
Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke overstige 500.000 kroner.

Selve ansøgningsprocessen finder sted i Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dkhvor I i forvejen registrerer medlemstal. Klik på menupunktet ’DIF og DGI’s foreningspulje’ i venstre side, når I har benyttet foreningens loginoplysninger.