Turneringsudvalget skal hermed atter gøre opmærksom på, at vi har en vakantplads i serie 4. Kan en af Jer stille et hold, så ret omgående henvendelse til sekretariatet herom.  Pladsen skulle gerne besættes senest ved turneringsstarten i uge 40.

Efterlysning: Serie 4 hold

15-09-2017 Allan Petersen er ved at have færdiggjort arbejdet med at få dannet alle kredsenes spilleplaner. Planerne offentliggøres senere på dagen, hvis alt går vel. 13-09-2017 Der var tilmeldt 231 hold, hvilket er 3 hold mere end sidste sæson. Ikke en stor fremgang, men tilfredsstillende at der ikke er tilbagegang. […]

TU-møde med turneringstilrettelæggelse – opdateretFor at læse den oprindelige nyhed om ændringer på Bordtennisportalen, klik her. Pkt. 3 i ovenstående link siger følgende: Der er kommet indsigelser mod, at spillere fra de yngre aldersklasser vises på ratinglisten. Alle spillere vil fortsat kunne se deres ratingtal, men ikke alle kan se deres placering. For aldersklasserne puslinge, […]

Fokus på ændring af ratinglister