Bestyrelsen
Beretninger Regnskab Rammebudget Borddepotregnskab Forslag Opdateret den 24. maj 2018: Referatet fra repræsentantskabsmødet er udgivet, og kan downloades her: Referat fra ØBTU's repræsentantskabsmøde 2018 Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde tirsdag den 15. maj 2018 kl.18.30. DAGSORDEN Valg af dirigent, to referenter […]

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2018

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 1. november 2017 i Brøndby Til stede: Niels Peter Stilling (NPS), Marielle Nielsen Hansen (MNH), Stig Jensen (SJ) Afbud: Hans Schwaner og Bo Palmblad. Dagsorden 1. Sidste referat Godkendt 2. Siden sidst – 3. Økonomi Driftsoversigt pr.25-9. Godkendt Restanceliste AP følger procedure. Opkrævningen af medlemskontingentet. […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2017

I aften er der Repræsentantskabsmøde i Karlslunde. Som optakt har vi på hjemmesiden bragt beretningerne fra sekretariatet, Spilleudvalget og Turneringsudvalget. Her runder via af med Bestyrelsens beretning: BESTYRELSENS BERETNING Medlemstallet er for afgående sæson er steget med 177 bordtennisspillere i forhold til forrige sæson. ØBTU er den eneste region med […]

Bestyrelsens beretning