Bestyrelsen
Materiale til Repræsentantskabsmøde Beretninger Regnskab Rammebudget Borddepotregnskab Forslag Indkaldelse Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde tirsdag den 15. maj 2018 kl.18.30. DAGSORDEN Valg af dirigent, to referenter og kontrol af fuldmagter. Beretninger af Formanden Sekretariatet Appeludvalget Spilleudvalget Turneringsudvalget Det reviderede regnskab, […]

Repræsentantskabsmøde 2018 afholdes i Karlslunde den 15. majReferat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 1. november 2017 i Brøndby Til stede: Niels Peter Stilling (NPS), Marielle Nielsen Hansen (MNH), Stig Jensen (SJ) Afbud: Hans Schwaner og Bo Palmblad. Dagsorden 1. Sidste referat Godkendt 2. Siden sidst – 3. Økonomi Driftsoversigt pr.25-9. Godkendt Restanceliste AP følger procedure. Opkrævningen af medlemskontingentet. […]

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2017

I aften er der Repræsentantskabsmøde i Karlslunde. Som optakt har vi på hjemmesiden bragt beretningerne fra sekretariatet, Spilleudvalget og Turneringsudvalget. Her runder via af med Bestyrelsens beretning: BESTYRELSENS BERETNING Medlemstallet er for afgående sæson er steget med 177 bordtennisspillere i forhold til forrige sæson. ØBTU er den eneste region med […]

Bestyrelsens beretning