Regler og love


DBTU´s stævne/ratinggruppe har bedt os meddele klubberne om en vedtagen ændring omkring ratingberegningen i kampene i ØBTU´s holdturnering. Som tidligere tæller alle singlekampe i kampene i holdturneringen automatisk med til Ratinglisten. Fremover vil der gælde, at når en spiller har startet sin første kamp i en holdkamp, tæller alle singlerne med – […]

Ikke flere walkoversNu starter sæsonen rigtigt og derfor vil vi gentage denne “nyhed” fra sidste sæson og håbe, at alle vil medvirke til den gode stemning under holdkampene, så at spillerne kan koncentrere sig om spillet uden indblanden udefra. Vi oplever desværre i forbindelse med stævner og holdkampe, at nogle forældre eller […]

Det er spillernes kamp – ikke andres!Jeg har pr. mail fået dette spørgsmål: Jeg er lidt i tvivl om hvilke bolde vi kan benytte i træningsturneringen. Kan vi både benytte cellouid og plastik efter forgodtbefindende, eller skal det være cellouid? Bestyrelsen har udmeldt denne beslutning (se længere nede på siden): Der er nu små to måneder […]

Plastikbold eller cellouidboldDBTU besluttede for knapt et år siden og vedtog det endeligt i marts i år, at den nye plastikbold skal bruges i DT og i DBTU-godkendte stævner fra og med sæsonstart 2015. Dette betyder, at alle dermed på den ene eller anden måde kommer til at bruge plastikbolden, og derfor […]

Kampbolde – sæsonen 2015-16Når det i turneringsreglementet handler om ratingtal, så er der to kategorier: Sæsonens startratingtal (kan ses på spillerens spillerprofil i portalen). Det aktuelle ratingtal (kan ses på den aktuelle ratingliste). Vi har gennemgået reglementet og tydeliggjort, hvad det er for et ratingtal, der er tale om. Sæsonens starttal kan som […]

Om ratingtal i reglementetPå møde den 27-08-2014 besluttede ØBTU’s bestyrelse følgende: Som konsekvens af at DBTU’s bestyrelse har besluttet, at der skal spilles med plastikbolde i Stigadivisionen og med celluloid bolde i de øvrige DT rækker besluttedes det, at der i denne sæson spilles med celluloid bolde i alle ØBTU rækker og stævner/ […]

Celluloid kontra Plastik bolde

Da flere har spurgt bringer vi næste sæsons fødselsår for aldersklasserne: ALDERSKLASSERNE FRA 1. JULI 2013 Aldersgruppe Fødselsår Veteran 80 1934 og tidligere Veteran 75 1935-1939 Veteran 70 1940-1944 Veteran 65 1945-1949 Veteran 60 1950-1954 Veteran 50 1955-1964 Veteran 40 1965-1974 Senior 1975-1995 Junior 1996-1998 Drenge 1999-2000 Yngre drenge 2001-2002 […]

Næste sæsons aldersklasser