Eftertilmelding til holdturneringen


Da vi kan tage 10 hold i hver kreds, besluttede udvalget at indlægge en vakantplads i alle kredse
med 9 hold. Disse pladser kan besættes, hvis man i sidste øjeblik mener at kunne stille et ekstra
hold. Er pladserne ikke besat inden turneringsstarten, udgår kampene af kredsene.

Der er besat to pladser i serie 4.

(Det samlede antal hold i de 5 øverste herrerækker er herefter på 233 hold mod 230 i sidste sæson.)

Henvendelse til ØBTU’s sekretariat.