Indbydelse til Serie 5


Turneringsudvalget indbyder hermed til deltagelse i HERRE SERIE 5 i ØBTU ́s holdturnering 2019/2020.
Turneringen påbegyndes i uge 47.

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSER

Serie 5 spilles med to spillere på hvert hold.
Rækken henvender sig til helt nye og mindre øvede spillere, som har lyst til at deltage og dyste mod ligestillede spillere fra andre klubber. Den øvre ratinggrænse for deltagelsen er 1100 (ved sæsonstart).
Vi har igen i år valgt at starte denne række noget senere end de øvrige herrerækker, idet vi har erfaring for, at denne type spillere som oftest kommer i klubberne efter at de øvrige herrerækker er startet. Vi håber derigennem, at flere klubber vil tilmelde hold.

Download indbydelsen til serie 5 i pdf-format
indbydelse-serie 5

TILMELDINGSFORMULAR

Klik her for at komme til den elektroniske tilmeldingsformular.