Invitation til bordtennislejr for piger


ØBTU’s Spilleudvalg inviterer hermed til februarlejr 2018 for pigespillere.

Vi har plads til ca. 20 spillere på lejren. Både de direkte udtagne spillere og reserverne bedes tilmelde sig (til sekretariatet).

Udtagne spillere, som ikke tilmelder sig lejren eller ikke melder et begrundet afbud, vil ikke komme i betragtning ved udtagelse til fremtidige lejre eller internationale stævner.

ØBTU Pigelejr vinter 2018

Download invitationen som pdf-fil