Invitation til pigeturnering 2017


Piger skal have mulighed for at spille med piger. Desværre er der kun få tilbud til pigerne ved de danske stævner og holdturneringer, og det er i denne sæson ikke lykkedes os at skabe tilstrækkelig tilslutning til en traditionel pigerække i ØBTU’s holdturnering. Men vi ved, at der blandt pigerne er stor interesse for et tilbud til pigerne.
Som et forsøg har vi derfor udviklet et nyt og mere fleksibelt tilbud, som vi håber, der vil være opbakning til blandt pigerne, deres forældre og klubber.

Pige-turneringen afvikles med to piger på hvert hold. Hver holdkamp spilles med fire singler og en double. Alle hold spiller mindst to holdkampe ved hver samling.

Alle pige-ungdomsspillere kan være med uanset alder og niveau. Der er ikke krav om tilmelding. Ønsker man at være med, møder man op senest ½ time før kampstart.

Der spilles som udgangspunkt med faste hold. Holdet kan sammensættes af to spillere fra samme klub eller to forskellige klubber, og holdet kan ændres fra samling til samling.

Hvis man ikke har en partner,eller hvis partneren er forhindret i at deltage i en samling, finder vi en partner. Hvis der er et ulige antal deltagere, kan et hold blive sammensat af tre spillere. I dette tilfælde spiller en spiller to singler, mens de to andre spiller double og en single hver.

Afhængigt af deltagerantallet vil pigerne blive inddelt i 2-4 grupper så vidt muligt i forhold til styrke.

Pige-samlingerne afvikles som enkeltstående samlinger med præmie til vinderne af de enkelte grupper. Kampene tæller med på DBTU’s ratingliste.

Samlingerne afvikles på følgende datoer og spillesteder:

  • 29. januar kl. 10.00 til ca. 13.00 i Allerød (Lillerød-hallerne)
  • 4. marts kl. 10.00 til ca. 13.00 (info om sted kommer senere)
  • 18. marts kl. 10.00 til ca. 13.00 (info om sted kommer senere)

Prisen er 50 kr. pr. spiller pr. samling. Det samlede beløb opkræves klubvis af ØBTU efter sidste samling.

Selvom der ikke er krav om tilmelding, vil vi gerne have en uforpligtende tilkendegivelse om interessen for at være med. Vi vil derfor bede interesserede om at sende en e-mail til ØBTU til på oebtu@oebtu.dk, så vi forud for de enkelte samlinger kan sende påmindelser direkte til spillerne og deres forældre.
Maillisten vil også blive brugt til information om andre pigeaktiviteter i ØBTUregi.

Spørgsmål kan rettes til Lars Eckeroth fra Allerød BTK (mail: larseckeroth@gmail.com eller tlf. nr. 25596690) eller Stig Jensen fra Amager BTK (mail: stignoy@gmail.com eller tlf. nr. 20305256).

Med venlig hilsen

ØBTU´s Turneringsudvalg