Invitation til serie 5


Turneringsudvalget indbyder hermed til deltagelse i HERRE SERIE 5 i ØBTU´s holdturnering 2018/2019. Turneringen påbegyndes i uge 47.

 

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSER:

Serie 5 spilles med to spillere på hvert hold. På holdene kan der benyttes spillere med B-licens.

Rækken henvender sig til helt nye og mindre øvede spillere, som har lyst til at deltage og dyste mod ligestillede spillere fra andre klubber. Den øvre ratinggrænse for deltagelsen er 1099 (ved sæsonstart).

Vi har igen i år valgt at starte denne række noget senere end de øvrige herrerækker, idet vi har erfaring for, at denne type spillere som oftest kommer i klubberne efter at de øvrige herrerækker er startet.

Vi håber derigennem, at flere klubber vil tilmelde hold.

Stiga er sponsor for ØstDanmarks Bordtennis union

LICENS:

Ingen spiller kan deltage i holdturneringen uden at være registreret i DBTU´s licenssystem via Bordtennisportalen. Det er også et krav for at blive vist på ratinglisten.

 

BRUG AF SPILLERE:

I serie 5 gives der dispensation fra ØBTU´s turneringsreglements § 12 om brug af reserver, så klubberne kan benytte reserver indbyrdes mellem holdene i rækken uden hensyntagen til holdnummerbetegnelsen, dog højest tre gange pr. spiller. Klubberne har derfor mulighed for at tilmelde flere hold i rækken.

SPILLEPLANER:

Spilleplaner for rækkerne vil kunne ses på ØBTU´s hjemmeside omkring 9. november, og kan printes derfra.

 

RÆKKENS AFVIKLING:

Rækken afvikles som almindelig dobbeltturnering. Turneringsudvalget kan dog beslutte tredobbelt turnering, hvis dette er mest hensigtsmæssigt.

Der spilles i samlinger på hverdagsaftener, hvor man spiller to kampe pr. samling.

STARTGEBYR:

Serie 5:         kr. 500,00

Startgebyrerne indbetales til ØBTU, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. på giro nr. 408‑6007, eller til Nordea, reg.nr. 2650 – kontonr. 6750120995 og skal være betalt SENEST 20. NOVEM­BER 2018.

Tilmeldingen foretages elektronisk ved at benytte tilmeldingsblanketten nedenfor:

Med venlig hilsen
ØBTU’s turneringsudvalg