Kampflytninger


Kampene skal som udgangspunkt spilles på de fastlagte datoer, som er afstemt efter hjemmeholdets muligheder og ønsker for spilletid.

Skal en kamp flyttes, skal der ske en henvendelse til modstanderne så tidligt som overhovedet muligt. Mulighederne for at få flyttet en kamp stiger, jo tidligere man henvender sig.

Som udgangspunkt skal ingen være tvunget til at gå med til en kampflytning, hvis anmodningen sker mindre end 8 dage før kamptidspunktet.

Flyttegrunden skal også være rimelig. Det giver ofte følgeproblemer at spille en kamp på et andet tidspunkt end det oprindelige.

Når en kamp har fået en ny spilledato, kan kampdatoen normalt ikke ændres yderligere.

REGLER FOR KAMPFLYTNINGER:
Flytning til tidligere dato eller til dato i samme uge:

·   Anmodning skal ske senest 8 dage inden den oprindelige kampdato.
·   Begge klubber skal være enige om flytningen.
·   Den nye kampdato skal omgående meddeles ØBTU´s sekretariat pr. telefon, pr. post, pr. fax eller pr. e-mail.

Flytning til en senere uge:
     ·   Anmodning skal ske senest 8 dage inden den oprindelige kampdato.
·   Begge klubber skal være enige om flytningen.
·   Den nye kampdato skal SENEST 8 dage inden den oprindelige dato meddeles ØBTU´s sekretariat  pr. post, pr. fax eller pr. e-mail. Flytningen kan kun accepteres, hvis der foreligger en sådan skriftlig meddelelse.
·   Ny kampdato må senest ligge 14 dage efter oprindelig kampdato.
·   I første halvdel af turneringen skal alle kampe være afviklet inden jul, og i anden halvdel af turneringen skal alle kampe være afviklet senest i kredsens sidste spilleuge.
·   Undladelse af at meddele flytning kan sanktioneres jf. turneringsreglementets § 45.

Flytning af kampe i samlinger:
·   Der gælder særlige regler – der henvises til reglerne for samlinger.

NB: Oprindelig kampdato er gældende med hensyn til op- og nedrykning af spillere samt brug af reserver.

KONTAKTPERSONER:
For herrerækkerne:                                              Allan Petersen                  Tlf. 54 85 37 29.
For dame senior-/ungdomsrækkerne:      Peter S. Willadsen           Tlf. 39 66 16 30.
For old boys/veteran rækkerne:                   Finn Jensen                         Tlf. 44 97 54 49.
For herre ungdomsrækkerne:                       Carsten Mollerup             Tlf. 48 48 01 99.