Kom godt fra start med træningsturneringen (indbydelse)


Turneringsudvalget indbyder hermed til TRÆNINGSTURNERING 2019

Turneringen starter i uge 33, og den udskrives i følgende rækker:

HERRE ØSTSERIE HERRE SERIE 3
HERRE SERIE 1 HERRE SERIE 4
HERRE SERIE 2

CONDITIONER:
Turneringen afvikles efter de samme regler som holdturneringen, også med hensyn til brug af spillere. Dvs. at spillere ikke må benyttes på lavere rangerende hold end i den ordinære holdturnering.

Herre serie 4 er kun for spillere med ratingtal 1499 og lavere.

Der indbydes ikke i ungdomsrækker, men ungdomsspillere kan benyttes efter de samme regler som i den ordinære holdturnering.

AFVIKLINGSFORM
Hr. østserie, serie 1 og serie 2 spilles med firemandshold (efter det svenske system).

Serie 3 og serie 4 spilles med tremandshold.

Alt efter tilmeldingen beslutter turneringsudvalget, om der skal spilles enkelt- eller dobbeltturnering, og om der skal være flere kredse i de enkelte rækker.

LICENS:
De deltagende spillere skal registreres i Bordtennisportalen, men spillere, der har karantæne på grund af klubskifte, kan deltage for sin nye klub.

STARTPENGE:
Senior4mandshold: kr.300,
Senior3mandshold: kr.225,

Startpengene indbetales til ØBTU, Postboks 207, 4800 Nykøbing F., på giro 4086007 eller til Nordea, konto 2650-6750120995, og skal være indbetalt senest 20. august 2019.

TILMELDING:
Holdtilmeldingerne sendes, mailes eller faxes på vedlagte tilmeldingsblanket til:

ØBTU’s sekretariat
Postboks 207
4800 Nykøbing F.
Mail: oebtu@oebtu.dk
Fax. 54 82 28 68

Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest den 4. august 2019.

PROGRAM:

Program vil være klubben i hænde senest den 6. august, lige som det vil være at finde på ØBTU´s hjemmeside, ligeledes fra 6. august.

Med håbet om en fortsat god sommer sendes de venligste hilsener.

ØBTU’s turneringsudvalg