Nyhedsbrev, august 2016


NYHEDSBREV FRA ØBTU
NR. 2 – SÆSON 2016/2017

 

Sekretariatet har ferielukket

Sekretariatet holder ferielukket i uge 34. Henvendelser til ØBTU i denne periode kan ske til et af udvalgsmedlemmerne.

Vedrørende holdturneringen

Vedhæftet er indbydelse til herre seniorrækkerne fra østserien til og med serie 4. Disse rækker starter i uge 40, og tilmeldingsfristen er 12. september. Spilleplanerne forventes klar omkring 16. september.

Tilmelding sker elektronisk via ØBTU´s hjemmeside.

Som i sidste sæson har turneringsudvalget besluttet at udskyde tilmeldingsfristen for serie 5, og først starte denne række op i december.
Mange klubber får en del nye spillere efter at holdturneringen er startet, og vi vil gerne give disse chancen for at komme ud og spille mod ligestillede fra andre klubber.

Der bliver derfor 3 tilmeldingsfrister for holdturneringen:

  • 12. september: Herre senior fra østserien til og med serie 4.
  • 26. september: Veteran og ungdom.
  • 14. november: Herre serie 5.

Indsigelser mod indtastning af holdkampe

Som det er omtalt i en tidligere udsendt skrivelse til klubberne, så vil der fremover blive strammet op vedr. indsigelser mod indtastningerne af holdkampene, således at evt. indsigelser skal indgives til ØBTU´s sekretariat senest på tredjedagen (inden kl.24.00) efter kampens afholdelse. Senere indsigelser vil ikke blive accepteret.

Læs endnu en gang den udsendte skrivelse, og sørg for, at alle Jeres holdledere får et eksemplar.

Undgå weekends

Turneringsudvalget skal også i denne sæson bede klubberne om så vidt muligt at undgå hjemmekampe i serie 2, 3 og 4 på FREDAGE, LØRDAGE ELLER SØNDAGE.
Vi modtager hver sæson en del klager fra klubber og spillere over seniorkampe på disse dage, som udpræget er blevet familiedage.

Vi beder klubberne om at tage hensyn til dette – hvis det er muligt – når de planlægger placeringen af hjemmekampene. Ovenstående dage er til gengæld fortrinlige til ungdomskampe.

Generelt skema

Det er meget vigtigt, at klubadresserne på hjemmesiden er korrekte, så derfor bedes klubberne hurtigst muligt kigge dokumentet “klubbernes adresser” og få dem rettet ved at sende en mail til sekretariatet.

Sker der ændringer i løbet af sæsonen, er det også vigtigt, at vi bliver orienteret hurtigst muligt. Så kan vi få Jeres oplysninger ført up to date med det samme.

Med venlig hilsen
ØBTU Sekretariatet