Nyhedsbrev – Telefontid, holdturnering, licens og pointstævner


Sekretariatets telefontid
Fra og med uge 36 (fra mandag den 4. september) er sekretariatets telefontid den sædvanlige – mandag- fredag  kl. 10.00 – 14.00.

Holdturneringen

Tilmeldingen til alle herrerækker (minus serie 5) er 11. september, og tilmelding til alle veteran- og ungdomsrækker er 25. september.

For at få så mange nye seniorer med i holdturneringen, så starter serie 5 først i november (uge 47), med tilmelding 8. november.

De klubber, der ikke har indsendt det generelle skema, må meget gerne gøre dette så hurtigt som muligt, så vi løbende kan føre vores adressekartotek a jour.

I kan følge med på hjemmesiden, om Jeres adresser er rigtige, da de bliver opdateret, så snart vi har modtaget Jeres generelle skema.

Vedr. licens
Husk, at licens skal være løst senest samme dag, som en spiller stiller op i sin første holdkamp. Vi er nødt til at køre en stram linje på dette punkt.

Klubberne og ØBTU kan ikke foretage indtastning af enkeltkampe, når en spiller ikke har licens, og derfor kan man ikke se resultaterne på hjemmesiden, lige som holdkampen ikke kommer med i den ratingopdatering, hvor den hører hjemme.

Klubberne kan derfor påregne bøde og tabt kamp, hvis der ikke er løst licens for spillerne i holdturneringen.

Pointstævnerne

Indbydelsen til sæsonens pointstævner udsendes ultimo september, og selve stævnerne afvikles over 6 runder ligesom sidste år.
Tilmeldingsfristen er 20. oktober, og der afvikles 2 runder før jul og 4 runder efter jul. Første stævne afvikles i weekenden 11.-12. november.

Sekretariatet har sendt en skrivelse til klubbernes kontaktpersoner, indeholdende de spillere, som turneringsudvalget har vurderet til ikke at kunne deltage i denne sæsons pointstævner. Der er medtaget en liste over spillere, der i den kommende sæson bør spille holdturnering.

Er klubberne uenige heri, så ret omgående henvendelse til sekretariatet.

Med venlig hilsen
ØBTU’s sekretariat