Regler: Op- og nedrykning af spillere i 2. halvdel af holdturneringen


Vi skal hermed gøre klubberne opmærksomme på, at der gælder skærpede regler for op- og nedrykning af spillere i 2. turneringshalvdel (turneringsreglementets § 15, stk. 3):

En spiller kan i 2. halvdel af holdturneringen ikke rykkes ned på et lavere rangerende hold, når spilleren har været benyttet som ordinær spiller på et hold.

Dette gælder dog kun for rækkerne, Østserien, serie 1, serie 2 og serie 3 – og for hold i DT.

Spillerne kan dog fortsat rykkes op på et højere rangerende hold, ligesom man fortsat kan være reserve på et højere rangerende hold.

Husk at hele ØBTU’s turneringsreglement kan ses på øbtu.dk/regler.