Referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2017


Nykøbing, den 7-9-2017

Referat

Bestyrelsesmøde ‒ ØBTU
Tirsdag d. 9.8.2017 kl. 18.00
Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Til stede: Niels Peter Stilling (NPS), Hans Schwaner (HS), Marielle Nielsen Hansen (MNH), Stig Jensen (SJ), Bo Palmblad (BP)

Afbud:
Fraværende: Svenne Kamper Johansen

Referat ud fra dagsordenen:

1. Sidste referat
Ingen kommentarer.

2. Siden sidst
2.1
Hillerød HGI har henvendt sig med henblik på at afholde lejre for ØBTU.
Spilleudvalget har allerede disponeret over tildelte midler for sæsonen.
Det er bestyrelsens holdning, at lokalunionen kan og bør afholde lejre/arrangementer i samarbejde med klubberne, men at det er vigtigt, at det er lokalunionen, der er hovedarrangør på aktiviteten.

2.2
Mågevej U. har kontaktet lokalunionen mhp. omtale af firmaidræt. Vi finder, at det er en god idé – AP kontakter dem, så de kan komme med på fremtidige klubudsendelser.

2.3
Andet:
Sommermødet er blevet udskudt pga. manglende tilslutning. Placeringen diskuteret – bestyrelsen ryster bolsjeposen og planlægger at rykke det til april.
MNH+AP

3. Sommermødet – forberedelse. Se pkt. 2.3.

4. Økonomi
4.1 Restancer
Ingen

4.2 Andet

5. Nyt fra udvalgene
TU har fuld knald på planlægningen af den nye sæson!

SpU:

  • træningssamling for seniorer i september ved at være på plads.
  • Island-lejr: super tur med stort sportsligt udbytte. Islands formål med lejren var træne til ungdoms-EM. Turen/lignende ture gentages gerne.
  • Lejr i Island i december (ugen op til jul) planlagt.
  • Ängby-lejr: Også en super tur med stort sportsligt udbytte.

KommU passer hjemmesiden etc.

ApU

SenU

  • – Første seniorsamling er klar til at blive sat i luften.

6. Eventuelt
Næste møde: 27. september 2017

For referatet: de tilstedeværende fra bestyrelsen