Sidste frist for tilmelding til holdturneringen for veteraner og ungdom


Det er nu ved at være sidste frist for tilmelding af hold til holdturneringen for veteraner og ungdom.

Turneringsudvalget holder sit planlægningsmøde på onsdag den 25-9, så skal I have hold med, skal vi have Jeres tilmelding allersenest onsdag den 25-9 inden kl.10.00.

Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at vi på grund af sammenfald med andet arrangement har flyttet en af datoerne for ungdomssamlingerne fra 29/1 feb./marts til 22/23.februar.