Tilmelding til ØBTU’s seniorrækker


Hop direkte til tilmeldingsformularen

Vejledning til tilmelding

ØSTSERIEN, SERIE 1 OG SERIE 2

Hvem kan deltage og holdstørrelser:

Alle tre rækker spilles med fire spillere på hvert hold. Der spilles efter det svenske system (§ 30 i turneringsreglementet).

Tilmelding til de tre rækker SKAL ske efter vedlagte oversigt over kvalificerede hold.

Klubberne skal huske på tilmeldingsblanketten at oplyse, hvilke spillere man forventer at benytte på de pågældende hold samt spillernes ratingtal (et krav!).

Frameldelse af et kvalificeret hold sker ved at angive dette på tilmeldingsskemaet, udfyldt med begrundelsen for frameldingen.

Evt. ledige pladser i østserien, serie 1 og serie 2 kan besættes efter begrundet ansøgning til turneringsudvalget. Rubrikken på tilmeldingsskemaet til dette skal benyttes, og navne på de spillere, der skal danne holdet/holdene samt deres ratingtal, skal opgives. Turneringsudvalget vil så afgøre, hvilke klubber, der skal have evt. ledige pladser.

SERIE 3 OG SERIE 4

Hvem kan deltage og holdstørrelser:

Serie 3 og 4 spilles med tre spillere på hvert hold.

Tilmelding til serie 3 SKAL ske i henhold til vedlagte oversigt over kvalificerede hold. Frameldelse af et kvalificeret hold sker ved at angive dette på tilmeldingsskemaet, udfyldt med begrundelsen for frameldingen.
I serie 4 er der helt fri tilmelding.

Klubberne skal huske på tilmeldingsblanketten at oplyse, hvilke spillere man forventer at benytte på de pågældende hold samt spillernes ratingtal (et krav!).

Evt. ledige pladser i serie 3 kan besættes efter begrundet ansøgning til turneringsudvalget. Rubrikken på tilmeldingsskemaet til dette skal benyttes, og navne på de spillere, der skal danne holdet/holdene samt deres ratingtal, skal opgives. Turneringsudvalget vil så afgøre, hvilke klubber der skal have evt. ledige pladser.

VÆR SPECIELT OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:

  • - Serie 2 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et ratingtal på 1999 og derunder.
  • - Serie 3 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et ratingtal på 1699 og derunder.
  • - Serie 4 er kun åben for spillere, der ved sæsonstarten har et ratingtal på 1499 og derunder.
  • - I serie 3 og serie 4 må der ikke deltage ungdomsspillere.
  • - I serie 3 må der dog benyttes to juniorspillere fra kategori B og nedefter.
  • - Er der tale om en klubs førstehold, kan der efter ansøgning dispenseres fra reglen om max. ratingtal i serie 2, 3 og 4.