Tilmelding til ØBTU’s ungdomsrækker


HERRE UNGDOM OVER 12 ÅR (født 2001 – 2005)
HERRE UNGDOM UNDER 12 ÅR (født 2006 og senere)
PUSLINGE DRENGE B (født 2004 og senere)
PIGER (født 2004 og senere)

HOLDSTØRRELSE

Pigerækken spilles med 2 spillere på hvert hold. De øvrige rækker spilles med 3 spillere på hvert hold.

TILMELDING/RÆKKEINDDELING

Klubberne skal tilmelde det ønskede antal hold i hver af ovenstående rækker. For hvert hold skal man opgive de forventede spillere med deres ratingtal.

Når tilmeldingerne er indgået, foretager turneringsudvalget – på baggrund af de tilmeldte spilleres ratingtal – en styrkemæssig inddeling i herre ungdomsrækkerne som følger:

A-række: 1 kreds med 6-8 hold

B-række: 1 kreds med 6-8 hold

C-række; 1 kreds med 6-8 hold

C-række; resten af de tilmeldte hold, inddelt i kredse.

Er holdtilmeldingen meget stor eller er der stor styrkemæssig forskel, har turneringsudvalget mulighed for også at oprette en E-række.

Ved holdtilmeldingen er det muligt for klubberne at komme med ønsker om placeringen af sine hold.

MÅLGRUPPE

Holdturneringen er for nuværende ungdomsspillere samt for nye ungdomsspillere, som klubberne skønner har styrke til at deltage.

Puslinge drenge B-rækken er for spillere, der ved sæsonstart har et maximum-ratingtal på 899.

Klubberne må dog vælge, idet en herre ungdomsspiller ikke kan deltage i både holdturnering og i pointstævnerne. Denne regel gælder dog ikke for puslingespillere.

En pointstævnespiller må gerne bruges som reserve efter den gældende reserveregel. Dame ungdomsspillere kan deltage i herre ungdomsrækkerne. Efter ansøgning kan en dame ungdomsspiller tillige deltage i pointstævnerne, hvis styrken passer til målgruppens.

HVORDAN AFVIKLES TURNERINGEN

Rækkerne afvikles på følgende lørdag/søndage som samlinger med to holdkampe pr. samling eller som enkeltkampe (lokale hold):

27.-28. oktober, 17.-18. november, 1.-2. december, 15.-16. december.
19.-20. januar. 9.-10. februar, 2.-3. marts, 23.-24. marts, 30.-31. marts.
Endvidere kan der afvikles enkelte lokale kampe på fredage.

Selve afviklingsformen (dobbeltturnering – tredobbeltturnering) vil blive besluttet af turneringsudvalget, når vi har modtaget tilmeldingerne til turneringen.

DANMARKSTURNERINGSSPILLERE

Herre junior- og drengedivisionsspillere må ikke samtidig spille på hold både i Danmarksturnerin­gen og i ØBTU's herre-ungdomsrækker. De almindelige op- og nedrykningsregler (§ 11, stk. 1) er dog gældende.

LICENS:

Alle spillere i holdturneringen skal være registreret i DBTU´s licenssystem på Bordtennisportalen.

Spillere kan deltage på B-licens i alle ØBTU's ungdomsrækker, dog kun én B-licens pr. hold, jvf. ØBTU´s turneringsreglements § 3. En B-licens koster 100 kr.

STARTGEBYRER:

Alle herre-ungdomsrækker:                kr.400
Pigerækken:                                            kr. 300

Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil klubberne modtage en faktura på det samlede startgebyr. Dette skal indbetales på giro nr. 408-6007, eller til Nordea, reg.nr. 2650 – kontonr. 6750120995, og skal være betalt SENEST 5. OKTOBER 2018.

TILMELDING:

Tilmeldingen skal ske elektronisk ved at benytte nedenstående formular. Fristen for tilmelding er MANDAG DEN 24. SEPTEMBER 2018.