Tilmelding til ØBTU’s veteranrækker


Der indbydes i følgende rækker:

  • VETERAN 40 A (født 1978 og tidligere)
  • VETERAN 40 B (født 1978 og tidligere)
  • VETERAN 40 C (født 1978 og tidligere)
  • VETERAN 50 A (født 1967 og tidligere)
  • VETERAN 50 B (født 1967 og tidligere)
  • VETERAN 50 C (født 1967 og tidligere)

HVEM KAN DELTAGE OG HOLDSTØRRELSER:

Alle rækkerne spilles med to spillere på hvert hold. I begge veteranrækker kan der benyttes spillere med B-licens.

Tilmelding SKAL ske i henhold til placeringen i forrige sæson. Se § 23 og 24 i ØBTU´s turneringsreglement vedr. op- og nedrykning mellem rækkerne samt betingelserne for direkte indtræden i veteran 40 A og B.

Nye hold tilmeldes efter klubbernes skøn i samarbejde med turneringsudvalget, ligesom der også kan blive tale om flytning af enkelte hold med hensyntagen til spillernes ratingtal.

Spillere kan deltage i veteran 40-rækkerne fra og med sæsonen før, de opnår veteran 40-alderen.

Der kan ved holdtilmeldingen ansøges om at besætte eventuelle ledige pladser i veteran 40 A- og B-rækkerne med angivelse af spillernavne og disses ratingtal.

Veteran 40- og veteran 50-spillere må ikke samtidig spille på hold, både i Danmarksturneringen, og i ØBTU´s veteranrækker. De almindelige op- og nedrykningsregler (§ 11, stk. 1) er dog gældende.

LICENS:

Ingen spiller kan deltage i holdturneringen uden at være registreret i DBTU´s licenssystem på Bordtennisportalen. Det er også et krav for at blive vist på ratinglisten.

SPILLEPLANER

Spilleplaner for rækkerne vil være at finde på ØBTU´s hjemmeside omkring 1. oktober, og kan trækkes der.

RÆKKERNES AFVIKLING:

Veteranrækkerne afvikles som dobbeltturnering i samlinger (to kampe pr. samling) på følgende lørdage:

28. oktober, 18. november, 2. december, 20. januar, 27. januar, 24. februar og 10. marts

28. oktober og 27. januar spilles der kun, hvis der er mere end 6 hold i en kreds.

Klubberne kan på tilmeldingsblanketten angive, på hvilke lørdage man kan afvikle en samling.

STARTGEBYRER:

Alle veteranrækker: kr. 500,00

Startgebyrerne gireres til ØBTU, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. giro nr. 408‑6007, eller til Nordea, reg.nr. 2650 – kontonr. 6750120995, og skal være betalt SENEST 5. OKTOBER 2017.

TILMELDING:

Tilmeldingen skal ske elektronisk ved at benytte nedenstående formular. Fristen for tilmelding er MANDAG DEN 25. SEPTEMBER 2017.