1 ungdomshold efterlyses


Den ene ledige plads er i kreds 43 overtaget af Amager BTK

Så vi mangler et hold, se nedenfor.

Vi har desværre modtaget en holdtrækning i hr.ungdom F over 12 år, men vil gerne fortsat gennemføre rækken med 6 hold, hvis det er muligt. Har I lyst til at deltage i rækken, så ret omgående henvendelse til ØBTU´s sekretariat – pladsen besættes efter først til mølle……

Det maximale holdratingtal, dvs. summen af de 3 spillere til holdet, må ikke overstige 2800.

Ratingtallene er spillernes startrating for denne sæson.

Vi håber at høre fra Jer – og senest onsdag den 6. november.