Velkommen til den nye sæson


ØBTU byder hermed alle klubberne med deres spillere og ledere velkommen til en forhåbentlig vellykket sæson 2017-2018. Vi i unionen ser frem til den nye sæson med masser af opgaver, der skal tages fat på. Vi fik jo i sidste sæson en pæn medlemsfremgang, og det er nu op til Jer i klubberne og os i unionen at fastholde disse.

Vi skal minde klubberne om, at tiden nu er ved at være inde til at betale klubkontingentet på kr. 600,-. Faktura er udsendt til klublederne via email i dag.

Endvidere er der nogle ganske få klubber, der er i restance fra sæsonen 2016-17.

Holdturnering – Vigtige datoer

Indbydelse til ØBTU’s holdturnering udsendes igen i år i tre omgange.

  • Indbydelsen til hr.østserien, serie 1, serie 2, serie 3 og serie 4 udsendes primo august med tilmeldingsfrist 11. september.
  • Indbydelsen til veteran- og ungdomsrækkerne udsendes ultimo august med tilmeldingsfrist 25. september.
  • Indbydelsen til herre serie 5 udsendes medio oktober med tilmeldingsfrist 13. november.

Kontingenter i sæson 2017/18

På repræsentantskabsmødet i maj blev der vedtaget følgende kontingentsatser for sæsonen 2017-2018:

  • KLUBKONTINGENT på kr. 600,- pr. klub. Betalingsfrist 1. september 2017.
  • MEDLEMSKONTINGENT på kr. 12,- pr. medlem ifølge seneste DIF-opgørelse. Betalingsfrist 1.december 2017.

Stiga er sponsor for ØstDanmarks Bordtennis union

Bestyrelsen

ØBTU’s bestyrelse har i denne sæson følgende sammensætning:

Sekretariat og forretningsfører:
Allan Petersen, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. Tlf. 42 41 43 18, Fax. 54 82 28 68, E-mail: oebtu@oebtu.dk, Giro: 408 6007, Bank: Nordea, reg.nr. 2650, kontonr. 6750120995.

Arrangementer 2017-2018

ØBTU.dk/kalender findes en aktivitetskalender, hvor I kan finde alle former for arrangementer i den kommende sæson.
Kalenderen vil løbende blive opdateret, så den er så aktuel som muligt.

Med venlig hilsen

ØBTU’s sekretariat