Nyhedsbrev: Velkommen til sæson 2018-19


ØBTU byder hermed alle klubberne med deres spillere og ledere velkommen til en forhåbentlig vellykket sæson 2018-2019. Vi i unionen ser frem til den nye sæson med masser af opgaver, der skal tages fat på. Det er jo vigtigt, at vi i den kommende sæson får fastholdt de mange nye spillere, og det er nu op til Jer i klubberne og os i unionen at løse denne opgave.

Vi skal minde klubberne om, at tiden nu er ved at være inde til at betale klubkontingentet på kr. 600,-. Faktura er fremsendt til klubberne.
Endvidere er der nogle ganske få klubber, der er i restance fra sæsonen 2017-18.

Indbydelser til holdturneringen

Indbydelse til ØBTU’s holdturnering udsendes igen i år i tre omgange.

  • Indbydelsen til østserien, serie 1, serie 2, serie 3 og serie 4 udsendes primo august med tilmeldingsfrist 10. september.
  • Indbydelsen til veteran- og ungdomsrækkerne udsendes ultimo august med tilmeldingsfrist 24. september.
  • Indbydelsen til herre serie 5 udsendes primo oktober med tilmeldingsfrist 5. november.

Kontingenter 2018-19

På repræsentantskabsmødet i maj blev der vedtaget følgende kontingentsatser for sæsonen 2018-2019:

  • KLUBKONTINGENT på kr. 600,- pr. klub. Betalingsfrist 1. september 2018.
  • MEDLEMSKONTINGENT på kr. 12,- pr. medlem ifølge seneste DIF-opgørelse. Betalingsfrist den 1.december 2018.

Stiga er sponsor for ØstDanmarks Bordtennis union

Bestyrelse

ØBTU’s bestyrelse har i denne sæson følgende sammensætning:

Formand: Peter Stilling
Næstformand: Stig K. Jensen
Medlem: Erik Pedersen
Medlem: Hans Schwaner
Medlem: Mikael Mikkelsen

Bestyrelsens kontakoplysninger kan findes på bestyrelsessiden

I er også altid velkommen til at kontakte ØBTU-sekretariatet.

Arrangementer 2018-19

øbtu.dk/kalender findes en aktivitetskalender, hvor I kan finde alle former for arrangementer i den kommende sæson.
Kalenderen vil løbende blive opdateret, så den er så aktuel som muligt.