VIGTIGE turneringsreglement ændringer


Der er sket nogle ændringer af turneringsreglementet – ændringerne er tidligere sendt ud til klubberne i en skemaoversigt, og kan læses på hjemmesiden.

De fleste ændringer er tekstmæssige redigeringer for at fremme forståelsen af den pågældende tekst

Men der er også nogle rigtige ændringer – de vigtigste nævnes nedenfor i punktform. Det er vigtigt, at klubberne og holdlederne på de forskellige hold holder sig opdateret med disse ændringer, inden de starter på holdturneringen.

Nogle af ændringerne er foretaget for at sørge for, at reglerne er ens i Danmarksturneringen og i ØBTU’s holdturnering.

I et holds første turneringskamp kan man ikke benytte en reserve. (§ 12).

*  Ved udskiftning af spillere gælder reglen om at rykke et hold ned samme dag ikke for Østserien, da reglen skal være den samme som i DT, for at et hold kan være oprykningsberettiget. (§ 11).

*   I seniorholdturneringen kan man i double kun benytte spillere fra holdopstillingen (§ 13).

*   Ved brug af ulovlig spiller er konsekvensen, at spillerens kampe annulleres og at klubben idømmes en bøde. Ændringen er, at spilleren ikke længere idømmes karantæne. (§ 14) 

*    Reglen om holds passering ved op/nedrykning gælder kun mellem DT og Østserien. (§ 22).

*    Reglen om brug af reserver gælder nu også for Serie 4, d.v.s. at den fleksible reserveregel i denne række er slettet. (§ 20).    

Med venlig hilsen og god fornøjelse med turneringen

ØBTU´s turneringsudvalg