Vigtigt om reglen for brug af reserver


Ved brug af reserver skal klubberne være opmærksomme på, at den anvendte reservespillers aktuelle ratingtal højest må være 24 point over det aktuelle ratingtal på den spiller, den pågældende erstatter,

Eksempel:

En gyldig reserve: Spiller A melder fra og spiller B stiller op som reserve – spiller A har ratingtal på 1700 og spiller B har ratingtal på 1724.

En ugyldig reserve: Spiller A melder fra og spiller B stiller op som reserve – spiller A har ratingtal på 1700 og spiller B har ratingtal på 1725.

Husk at du kan læse turneringsreglementet på øbtu.dk/regler.