ØBTU’s borddepot


Østdanmarks BordTennis Union råder over et borddepot, beliggende i Hedehusene.

INDHOLD:

 • 48 Stiga Expert borde med net (på transportvogne)
 • 48 Dommerborde
 • 48 Tælleapparater
 • 240 Bander á 2,00 m. (på transportvogne)
 • 48 Bordplader til kampsedler
 • 48 Bordnumre

ADRESSE:

Rockwool, Hovedgaden 501
2640 Hedehusene
Vognmand: Lars Aaen
Tlf. 30 27 00 28

KONTAKTPERSON FOR BORDDEPOTET:

Vakant

HVAD KOSTER DET AT LEJE BORDENE?

Det er besluttet, at når materiellet lejes ud, så er det brugerne – dvs. stævnedeltagerne eller deltagerne i træningslejre o.lign. – der skal betale lejeudgiften, da det er brugerne, der har nytte af borddepotet. Ved stævner og mesterskaber vil der derfor blive opkrævet en lejeafgift pr. spiller/hold. Arrangørerne bør derfor lægge lejeafgiften på startgebyret.

Følgende vil derfor gælde for lejerne:

Stævner, afholdt af ØBTU´s klubber:
Stævner, der er godkendt af enten DBTU (åbne stævner) eller ØBTU afkræves en leje, svarende til antallet af deltagere. Ligeledes betales for et eftertjek af materiellet. Udgift for transport fra og til borddepotet hviler på lejeren.

For indeværende sæsonen  gælder følgende priser:

 • Individuelle stævner kr. 15,00 pr. single
 • Tomands-holdstævner kr. 30,00 pr. hold
 • Turneringskampe pr. dag. kr. 50,00 pr. bord
 • Eftertjek (op til 8 borde) kr. 200,00
 • Eftertjek (9 – 16 borde) kr. 400,00
 • Eftertjek (17 – 32 borde) kr. 800,00

Øvrige lejere
Bordene kan også udlejes til andre bordtennisstævner samt træningslejre o.lign.

For indeværende sæson gælder følgende priser:

 • Pr.bord kr. 200,00
 • Pr.dommerbord kr. 35,00
 • Pr.tælleapparat kr. 35,00
 • 2 vogne bander á 60 stk. kr. 750,00
 • Eftertjek (op til 8 borde) kr. 200,00
 • Eftertjek (9 – 16 borde) kr. 400,00
 • Eftertjek (17 – 32 borde) kr. 800,00

Når lejekontrakt er underskrevet, kan der i tilfælde af aflysning af stævnet blive opkrævet et afbestillingsgebyr.

TRANSPORT AF MATERIELLET

Transporten skal altid foretages af vognmand Lars Aaen. Aftale skal ske med Borddepotets kontaktperson. Et vognlæs kan medtage 16 borde, 16 dommerborde, 16 tælleapparater og 120 bander.

LEJERENS ANSVAR

Lejeren er ansvarlig for eventuelle ødelæggelser af materiellet.

Ved modtagelse og afhentning skal der være mindst een voksen person til stede.

Alt materiellet skal opbevares tørt og indendørs.

Der skal være en forsikring, der dækker i tilfælde af indbrud, ødelæggelse m.v. Lejeren skal sørge for, at materiellet pakkes sammen på samme måde, som det blev modtaget, af hensyn til holdbarheden. Hvis dette ikke er gjort, får man en ekstra regning alt efter, hvor lang tid, det tager at rede det ud. Der beregnes her kr. 100,00 pr. time.