Corona-info: Holdturneringen er suspenderet for resten af sæsonen


Efter at BTDK har suspenderet Danmarksturneringen for denne sæson (se evt. nyhed på BTDK’s hjemmeside), har vi i ØBTU besluttet at gøre det samme med ØBTU´s holdturnering. Det medfører følgende beslutninger:

Seniorrækkerne

De nuværende stillinger vil være at betragte som slutstillingerne, og op-/nedrykning samt deltagelse i kvalifikationskampe afgøres af disse. Der vil ikke blive spillet kredskampe, og der kåres ingen ØBTU-mester i nogen af rækkerne.

Vi er dog indstillet på, at det ikke må være en skrivebordsaftale, der afgør en op-/nedrykning.

De fleste kredses afgørelse ligger fast, men vi vil lade de afgørende kampe i kredsene samt kvalifikationskampene mellem rækkerne afvikle til august, så vi får en så sportslig afvikling som muligt.

Turneringsudvalget udsender lige først i næste uge en oversigt over op- og nedrykning samt kampe, der skal spilles til august.

Ungdomsrækkerne

Her er der kun én kreds i hver række, så den nuværende stilling bliver rækkens slutstilling.  Der kåres ikke en ØBTU-mester, men klubberne vil få medaljer tilsendt, alt efter deres placering i rækkerne.

Pointstævnefinalen

Hvis det er muligt, vil vi spille denne senere.  Vi har en reservedato søndag den 16. august.

Med venlig hilsen
ØBTU´s turneringsudvalg