Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde


Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde mandag den 31. august 2020 i forlængelse af det ordinære repræsentantskabsmøde.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og to referenter og kontrol af fuldmagter.
2. Afstemning om evt. opløsning af ØBTU
3. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Østdanmarks BordTennis Union

Download indkaldelsen i pdf-format