Kampflytninger


Ønskes en turneringskamp spillet inden den fastsatte kampdato, eller senere i samme uge som kampdatoen, kan klubberne aftale dette.
Flytningen skal dog meddeles sekretariatet af hensyn til rettelse på Bordtennisportalen.

Ønskes en turneringskamp spillet senere end samme uge som kampdatoen, kan dette ske, hvis klubberne er enige herom.
Flytningen skal meddeles sekretariatet af hensyn til rettelse på Bordtennisportalen.
Meddelelsen skal indeholde en ny kampdato, der senest må ligge 14 dage efter den oprindelige kampdato.
Efterårsferien (uge 42) og vinterferien (uge 7 og uge 8) samt eventuelle friuger medregnes ikke i denne
14-dages frist.

Hvis en kamp må aflyses som følge af en force majeure situation, kan turneringsudvalget dispensere fra 14 dages reglen.

Alle kampe i 1. halvsæson skal være afviklet inden jul, og alle kampe i 2. halvsæson skal være afviklet senest i kredsens sidste spilleuge.

Ved flytning af kampe er det den reelle kampdato, der er gældende med hensyn til brug af reserver og ved udskiftning af spillere.

Undlader klubber at meddele en flytning, skal turneringsudvalget idømme en sanktion.

Turneringsudvalget kan flytte en kamp, hvis denne har sammenfald med et arrangement, der prioriteres højere end holdturneringen.

Bliver en kamp udsat som følge af en force majeure situation, og klubberne ikke kan blive enige om en ny kampdato, fastsætter turneringsudvalget denne.