Nyhedsbrev, juli 2016


NYHEDSBREV FRA ØBTU
Nr. 1 – SÆSON 2016/2017

Velkommen til den nye sæson

ØBTU byder hermed alle klubberne med deres spillere og ledere velkommen til en forhåbentlig vellykket sæson 20162017. Vi i unionen ser frem til den nye sæson med masser af opgaver, der skal tages fat på, og vi håber, at I alle er klar til igen at yde Jeres sædvanligt store indsats for bordtennissporten.

Vi skal minde klubberne om, at tiden nu er ved at være inde til at betale klubkontingentet på kr. 600,-. Faktura er vedhæftet.

Endvidere er der nogle ganske få klubber, der er i restance fra sæsonen 2015-16.

For ca. en måned siden modtog alle klubber en skrivelse med ØBTU´s betalingsbetingelser, gældende fra 1-7-2016. Læs disse grundigt.

Udsendelsens indhold

  1. Indbydelse til træningsturneringen.
  2. Tilmeldingsblanketter til samme.
  3. Opkrævning af klubkontingent

Indbydelse til ØBTU’s holdturnering udsendes igen i år i tre omgange.

Indbydelsen til hr.østdanmarksserien, serie 1, serie 2, serie 3 og serie 4 udsendes primo august med tilmeldingsfrist 12. september.

Indbydelsen til veteran- og ungdomsrækkerne udsendes ultimo august med tilmeldingsfrist 26. september.

Indbydelsen til herre serie 5 udsendes medio oktober med tilmeldingsfrist 14. november.

Kontingenter 2016-2017

På repræsentantskabsmødet i maj blev der vedtaget følgende kontingentsatser for sæsonen 2016-2017:

– KLUBKONTINGENT på kr. 600,- pr. klub. Betalingsfrist 1. september 2016.
– MEDLEMSKONTINGENT – bortfalder i sæsonen 2016-17.

Bestyrelse

ØBTU’s bestyrelse har i denne sæson følgende sammensætning:

Formand: Peter Stilling

Næstformand: Stig K. Jensen

Medlemmer: Marielle Nielsen Hansen, Jakob Lynge Sørensen, Svenne Kamper Johansen,

Sekretariat og forretningsfører:
Postboks 207, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 50 57 37 28
Fax. 54 82 28 68
E-mail: oebtu@oebtu.dk
Giro: 408 6007
Bank: Nordea, reg.nr. 2650, kontonr. 6750120995.

Arrangementer 2016-2017

Vores nye hjemmeside indeholder en aktivitetskalender (se forsiden af ØBTU.dk), hvor I kan finde alle former for arrangementer i den kommende sæson.
Kalenderen vil løbende blive opdateret, så den er så aktuel som muligt.
Med venlig hilsen

ØBTU’s sekretariat

Download Nyhedsbrev nr 1 som pdf-fil