Nyhedsbrev, ultimo august 2016


Vedrørende holdturneringen

Tilmeldingen til alle herrerækker (minus serie 5) er 12. september, og tilmelding til alle veteran– og ungdomsrækker er 26. september.

For at få så mange nye seniorer med i holdturneringen, så starter serie 5 i lighed med sidste sæson først i december, med tilmelding 15. november.

De klubber, der ikke har indsendt det generelle skema, må meget gerne gøre dette så hurtigt som muligt, så vi løbende kan føre vores adressekartotek a jour.

I kan følge med på hjemmesidens kluboversigt, om Jeres adresser er rigtige, da de bliver opdateret, så snart vi har modtaget Jeres generelle skema.

 

Vedrørende licens

Husk, at licens skal være løst senest samme dag, som en spiller stiller op i sin første holdkamp. Vi er nødt til at køre en stram linje på dette punkt.

Klubberne og ØBTU kan ikke foretage indtastning af enkeltkampe, når en spiller ikke har licens, og derfor kan man ikke se resultaterne på hjemmesiden, lige som holdkampen ikke kommer med i den ratingopdatering, hvor den hører hjemme.

Klubberne kan derfor påregne bøde og tabt kamp, hvis der ikke er løst licens for spillerne i holdturneringen.

Stiga er sponsor for ØstDanmarks Bordtennis union

Pointstævnerne

Indbydelsen til sæsonens pointstævner udsendes medio september, og selve stævnerne afvikles over 6 runder ligesom sidste år.

Tilmeldingsfristen er 17. oktober, og der afvikles 2 runder før jul og 4 runder efter jul. Første stævne afvikles i weekenden 12.-13. november.

Med denne udsendelse er medsendt en skrivelse, indeholdende de spillere, som turneringsudvalget har vurderet til ikke at kunne deltage i denne sæsons pointstævner. Vi har medtaget en liste over spillere, der i den kommende sæson bør spille holdturnering.

Er klubberne uenige heri, så ret omgående henvendelse til sekretariatet.

 

Pointjagten

Denne turneringsform har desværre aldrig slået an, så derfor har turneringsudvalget besluttet at nedlægge pointjagten i den kommende sæson. Vi henviser til, at de spillere, som kunne komme i betragtning til en evt. pointjagt, har mulighed for at spille på turneringshold, idet turneringsudvalget vil bestræbe sig på at oprette rækkerne i holdturneringen, så vi får en god og jævnbyrdig turnering.

Med venlig hilsen

ØBTU’s sekretariat