REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017


Opdateret den 30. maj 2017: Det endelige budget er tilføjet til download.

Opdateret den 23. maj 2017: Referatet fra repræsentantskabsmødet er udgivet, og kan downloades her:
Referat fra ØBTU's Repræsentantskabsmøde 2017

 


Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde tirsdag den 16. maj 2017 kl.18.30.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, to referenter og kontrol af fuldmagter.
 2. Beretninger af
  1. Formanden
  2. b) Sekretariatet
  3. c) Spilleudvalget
  4. d) Turneringsudvalget
 3. Det reviderede regnskab, status, samt budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent til ØBTU samt medlemskontingent for den kommende sæson.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
  Bestyrelsesmedlemmerne Stig Jensen og Jacob Lynge Sørensen afgår efter tur. Formanden Peter Stilling og bestyrelsesmedlemmerne Marielle Nielsen Hansen og Svenne Johansen er ikke på valg.
 6. Valg af medlemmer til udvalgene:
  1. Turneringsudvalg: Ikke på valg.
  2. Spilleudvalg: Peter Stilling, Victor Lynge, Svenne Johansen og Marcus Mikkelsen afgår efter tur.
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  Torben Wael, Jan Kristoffersen og suppleant Helge Larsen afgår efter tur.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. i hænde senest tirsdag den 25. april 2017.

Beretninger, regnskab, budgetforslag for sæsonen 2017-2018 samt indkomne forslag udsendes til klubberne senest 14 dage før mødet.

FORTÆRING

Under mødet er ØBTU værter ved kaffe, te, øl og vand.

Herudover kan vi tilbyde en Dagens Ret (excl. drikkevarer) i hallens cafeteria kl. 17.30. Ønsker I at deltage her, skal det anføres i forbindelse med tilmeldingen.


Vi håber naturligvis, at alle klubber vil møde op, og vi gør opmærksom på, at der må møde to repræsentanter fra hver klub.

Tilmelding til mødet skal ske på vedhæftede tilmeldingsblanket, der sendes, faxes eller mailes til ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. fax 54 82 28 68, mail oebtu@oebtu.dk senest tirsdag den 9. maj 2017.

Med venlig hilsen
Østdanmarks BordTennis Union