Referat fra Repræsentantskabsmøde 2018


Materiale til Repræsentantskabsmøde

Indkaldelse

Opdateret den 24. maj 2018: Referatet fra repræsentantskabsmødet er udgivet, og kan downloades her:
Referat fra ØBTU's repræsentantskabsmøde 2018


Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes i Karlslundehallerne, Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde tirsdag den 15. maj 2018 kl.18.30.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, to referenter og kontrol af fuldmagter.
 2. Beretninger af
  1. Formanden
  2. Sekretariatet
  3. Appeludvalget
  4. Spilleudvalget
  5. Turneringsudvalget
 3. Det reviderede regnskab, status, samt budgettet for det kommende regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder fastsættelse af klubkontingent til ØBTU samt medlemskontingent for den kommende sæson.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 1. Valg af bestyrelse.
  Formanden Peter Stilling og bestyrelsesmedlemmerne Marielle Nielsen Hansen og Svenne Johansen afgår efter tur.
  Bestyrelsesmedlemmerne Stig Jensen og Hans Schwaner er ikke på valg.
 2. Valg af medlemmer til udvalgene:
  Appeludvalg: Ikke på valg.
  Turneringsudvalg: Peter Tranto, Allan Petersen, Knud Jeppesen, Finn Jensen, Bo Palmblad og Betina Bechersdahl afgår efter tur.
  Spilleudvalg: Ikke på valg.
 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  Torben Wael, Jan Kristoffersen og suppleant Helge Larsen afgår efter tur.
 1. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. i  hænde senest tirsdag den 24. april 2018.

Beretninger, regnskab, budgetforslag for sæsonen 2018-2019 samt indkomne forslag udsendes til klubberne senest 14 dage før mødet.

FORTÆRING

Under mødet er ØBTU værter ved kaffe, te, øl og vand.

Herudover kan vi tilbyde en Dagens Ret (excl. drikkevarer) i hallens cafeteria kl. 17.30. Ønsker I at deltage her, skal det anføres i forbindelse med tilmeldingen.

**********

Vi håber naturligvis, at alle klubber vil møde op, og vi gør opmærksom på, at der må møde to repræsentanter fra hver klub.

Tilmelding til mødet skal ske på vedhæftede tilmeldingsblanket, der sendes, faxes eller mailes til ØBTU's sekretariat, Postboks 207, 4800 Nykøbing F. fax 54 82 28 68, mail oebtu@oebtu.dk  senest onsdag den 9. maj 2018.

Med venlig hilsen

Østdanmarks BordTennis Union