Turneringsudvalget


Kommissorium for ØBTU´s turneringsudvalg

Mission:

TU arbejder for at fremme bordtennissporten i ØBTU´s område gennem at tilrettelægge og udvikle såvel holdturneringen som individuelle stævner og mesterskaber samt sikre, at rammer og regler bliver overholdt.

Struktur og reference:

Udvalget består af minimum 3 medlemmer, valgt på ØBTU´s repræsentantskabsmøde for 2 år ad gangen i lige år. Udvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær.

Udvalget refererer til bestyrelsen og skal holde denne orienteret om alle tiltag, som udvalget måtte finde hensigtsmæssig for at udvikle bordtennissporten.

Ansvar, kompetencer og opgaver:

Turneringsudvalget indbyder hvert år til en holdturnering for alle aldersgrupper samt til individuelle mesterskaber for alle aldersgrupper. Herudover arrangerer udvalget pointstævner for helt nye spillere samt andre stævner efter behov.

Til brug for dette er udvalget ansvarlig for et turneringsreglement. Udvalget gennemgår dette én gang om året og foretager de nødvendige tilretninger.

Udvalget er ansvarlig for offentliggørelse af turneringsprogram, indtastning af resultater, formidling af stillinger m.m. og klarer dette via Bordtennisportalen.

Turneringsudvalget behandler alle protester, øvrige sager og henvendelser vedr. holdturneringen og stævner/mesterskaber.

Ramme og råderum:

TU har eget budget, udstukket af repræsentantskabet, og står regnskabsmæssigt til ansvar over for såvel dette som bestyrelsen.

Alle deltagergebyrer for såvel holdturneringen som stævnerne fastsættes af bestyrelsen med hensyntagen til udvalgets tildelte budget. Gebyrerne offentliggøres på unionens hjemmeside.

 

 

 

 

Juli 2016